Miniubåten Mantis

Följ med in i ubåten som tjänstgjorde i hämtningen av den nedskjutna DC-3:an från Östersjöns botten. Mantis är fotograferad i 360 med hjälp av modulär ljussättning.