Ditt mindset avgör hur mycket du lär dig

Kul att du lyssnade på min föreläsning!

Här är referenserna om du vill läsa/lyssna mer:

Video

Teaching a growth mindset

The power of yet

Bok

Carol Dweck: Mindset

Davids slides

Presentation om Hjärnträning för fotografer 2024-02-13

Vetenskapliga artiklar

  • Mangels, J. A., Butterfield, B., Lamb, J., Good, C., & Dweck, C. S. (2006). Why do beliefs about intelligence influence learning success? A social cognitive neuroscience model. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1(2), 75–86.
  • Mueller, C. M. (1997). Praise for Intelligence Can Undermine Children's Motivation and Performance.